Rau dớn - Đặc sản người Thái vùng Tây Bắc
(laichaunay) - Rau dớn mà người Thái ở Lai Châu thường gọi là “pắc cút”. Đây là loại ...
Hang Tiên Sơn
(laichaunay) - Hang Tiên Sơn thuộc xã Bình Lư,  huyện Phong Thổ,  tỉnh Lai Châu.
Sìn Hồ
(laichaunay) - Sìn Hồ cách thị xã Lai Châu khoảng 40km theo đường 4D
Tổng quan tỉnh Lai Châu
(laichaunay) - Tổng quan tỉnh Lai Châu