CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THĂNG LONG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : , Phường Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại : 02312246909
Ngày cấp : 29/10/2009
Tên giám đốc : Tạ Xuân Lập