DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG GIANG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG GIANG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Bản Nà ít, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại : 01673049657
Ngày cấp : 21/10/2009
Tên giám đốc : Đinh Thị Lan