HỢP TÁC XÃ VOÒNG DÍNH

HỢP TÁC XÃ VOÒNG DÍNH
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/11/2009 (Đã hoạt động 6 năm)
Tên giám đốc : Voòng Cá Lành